Tilrettelagt fotball

Sportsplan Tilrettelagt fotball
by admin

Mål

«Å gi hvert medlem et godt tilbud i et godt miljø med tilpasset og utviklende aktivitet».

I disse aldersgruppene er det også en målsetning å rekruttere og beholde flest mulig.

Organisering

Lag 

I 2017 ble det dette tilbudet dannet i SIL Fotball. Laget heter «DreamTeam».

Spillere

Alle spillere, uavhengig av alder og kjønn, som har nedsatt funksjonsevne har tilbud om å delta på Dreamteam. 

Støtteapparat og roller

Klubben er ansvarlig for å ansette støtteapparat for klubbens lag i den tilrettelagt fotballen. Trenere på denne gruppen er på kontrakter. Nestleder i styret lager kontrakter med trenere.  Laget skal ha følgende roller:

Spillere på dette laget har i tillegg støttekontakter som følger opp den enkelte gjennom kommunale ordninger.

Kompetansekrav

Trener:

NFF Grasrottrener 

 • NFF Grasrottrener delkurs 1
 • NFF Grasrottrener delkurs 2
 • NFF Grasrottrener delkurs 3
 • NFF Grasrottrener delkurs 4

Se HER for mer informasjon om trenerkurs.

Se HER for kurskalender.

Organisering

Støtteapparat og roller

Klubben er ansvarlig for å ansette støtteapparat for klubbens lag i den tilrettelagt fotballen. Trenere på denne gruppen er på kontrakter. Nestleder i styret lager kontrakter med trenere.  Laget skal ha følgende roller:

Spillere på dette laget har i tillegg støttekontakter som følger opp den enkelte gjennom kommunale ordninger.

Kompetansekrav

Trener:

NFF Grasrottrener 

 • NFF Grasrottrener delkurs 1
 • NFF Grasrottrener delkurs 2
 • NFF Grasrottrener delkurs 3
 • NFF Grasrottrener delkurs 4

Se HER for mer informasjon om trenerkurs.

Se HER for kurskalender.

Kamp

I tilrettelagt fotball er det ikke seriespill. Laget avtaler treningskamper mot andre lag med jevne mellomrom.

Spillform 

Spillform er 3er, 5er og 7er. Man spiller 3 mot 3 uten keeper, 5 mot 5 med keeper (4 utespillere + 1 keeper) og 7 mot 7 (6 spillere + 1 keeper).

Banestørrelse

Banestørrelse er ca 15 * 10 meter (3er), 30 * 20 meter (5er) og 50 * 30 meter (7er)

Laginndeling

Lagene settes sammen i jevnbyrdige lag etter kriteriene kameratskap og mangfold i ferdigheter.

Spilletid

Alle spillere skal spille tilnærmet like mye i kamp.

Trening

Antall treninger per uke: 1 stk lagstrening per uke gjennom hele året. 

Treningsøktene skal planlegges slik at innholdet er tilrettelagt i forhold til spillernes alder, utviklingstrekk og modning.

Se HER for viktig ingredienser i «den gode økta».

Se HER for oppbygning av økta og øvelsesutvalg for denne gruppa. I denne gruppa er det stor variasjon i både alder og ferdigheter.

Du finner også det samme via treningsøkta.no.

Turnering

Se HER for våre turneringsregler. 

Antall lag og spilletid: Samme som i seriespill.

Turneringsdeltakelsen må oppfylle kravene til idrettens barnerettigheter og bestemmelser.

Støtteapparatet bes ta kontakt med sportssjef ved usikkerhet knyttet til avgjørelser rundt dette. 

Differensiering

Viktig prinsipp i disse alderstrinnene.

I dette alderssegmentet differensierer vi på følgende måter: 

 1. Differensiert tilbud (klubbdifferensiering) – Se ekstratilbud lengre ned på siden. 
 2. Organisatorisk differensiering på feltet 
 3. Pedagogisk differensiering på feltet

Ser HER for mer informasjon om differensiering. 

Jevnbyrdighet

Viktig prinsipp i disse alderstrinnene. 

Se HER for mer informasjon om jevnbyrdighet i trening og kamp. 

Hospitering

For dette alderssegmentet praktiserer vi ikke hospitering. 

Se HER for mer informasjon om hospitering.

Ekstratilbud

Klubben har følgende ekstratilbud for denne gruppen dersom de utøvere er 6-12 år:

Forsikring og rutiner ved skader

Se HER for mer informasjon.

Medlemsavgift og treningsavgift

Se HER for mer informasjon.

Private aktører

Vi overlater det til hvert enkelt medlem og deres foresatte å bestemme om de vil delta på tilbud drevet av private aktører. 

Vi tar avstand fra all aktivitet drevet av aktører som bryter med NFFs og NIFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball.

Informasjon om lagene

På vår hovedside under fanen «LAGENE» finner du artikler som er skrevet om SIL Fotball Dreamteam.

NFF – Tilrettelagt Fotball

Se vedlegget HER for informasjon om tilrettelagt fotball i Norge.