Oppbygning av økta 6-11 år – øvelsesutvalg

Sportsplan Oppbygning av økta 6-11 år – øvelsesutvalg
by admin

OPPBYGNING AV ØKTA

Oppbygning av økta består av tre aktivitetskategorier:

  1. Sjef over ballen
  2. Spille med og mot
  3. Spill 

Andelen tidsforbruk innen hver kategori varierer fra aldersgruppe til aldersgruppe, men generelt anbefaler vi alltid at minimum halve treningstida brukes i aktivitetskategorien «SPILL» i barnefotballen, 6-11 år.

Innholdet videre i denne bolken er linket mot NFFs nye skoleringsplaner fra 2021. Her finner du følgende – alt tilpasset til den aktuelle aldersgruppen:

  • Spillmodellen tilpasset aldergruppa
  • Aktuelle hovedtemaer for økta
  • Øktas oppbygning (andel av økta i ulike aktivitetskategorier)
  • Læringsmomenter knyttet til hovedtemaet
  • Øvelsesutvalg knyttet til hovedtema og til de ulike aktivitetskategoriene i øktas oppbygning. 
Trykk på aldersgruppen under: 
 
 De nye skoleringsplanene til NFF ligger også tilgjengelige i treningsøkta.no.