Oppbygning av økta 12 år og oppover – øvelsesutvalg

Sportsplan Oppbygning av økta 12 år og oppover – øvelsesutvalg
by admin

OPPBYGNING AV ØKTA 

Øktene fra 12 år og oppover er knyttet mot NFFs skoleringsplan for «Landslagsskolen» og i tillegg til vår Spillestil og vårt eget «Spillet vårt».

Tema og læringsmomenter er gjennomgående for hele økta. Økta deles inn i følgende tre deler:

  1. Prepp/Spilleklar (10-15 min). I gang med fart i beina og kontroll på kropp og ball.
  2. Situasjonsøving (30-45 min). Øvelser hvor det blir mange kamplike situasjoner og repetisjoner inn mot temaet for trening.
  3. Spill (30-45 min). Spill med ett eller to mål hvor man gjennom organisering (banestørrelse og lagorganisering) får frem mange relevante situasjoner. 
Øktene skal fokusere på individuelle, relasjonelle og strukturelle ferdigheter.
 
Som strukturen i øvelsesutvalget viser er tema, i både situasjonsøvinger og spill, enten «laget i angrep» eller i «laget i forsvar». Det er ulike faser i både angrep og forsvar (for eksempel bearbeiding bakfra = A1 vs angrepsspillet på siste tredjedel = A3). Det vil også alltid være «spill-motspill», slik at dersom det ene laget trener på angrepsspill vil det andre trene på forsvarsspill (i ulike faser, for eksempel A1 mot F1, som igjen for eksempel kan bety bearbeiding bakfra vs høyt press).
 
Landslagsskolens oppbygging av økta og øvelsesbank skal settes i sammenheng med klubbens spillestil og «Spillet Vårt«. «Spillet vårt»  viser de seks delene av spillet (etablert angrep, etablert forsvar, overgang F-A, overgang A-F, dødballer i angrep og dødballer i forsvar). Dette dokumentet har også sammenheng med oppbygningen av øktene i Landslagsskolens øvelsesbank.  
 
Trenermøter Sport (trening og kamp)
Sportssjef innkaller til trenermøter flere ganger i året for trenere G/J 12 år og oppover der klubben går igjennom klubbens spillestil, «Spillet Vårt» og setter dette i sammenheng med oppbygningen av øvelsesbanken i Landslagskolen. SIL Fotball ønsker også at «tema» periodiseres i bolker på noen uker til en måned. 
 

Landslagsskolens øvelsesbank (trykk for å komme inn)

Den nye skoleringsplanen til Landslagsskolen ligger også tilgjengelig i treningsøkta.no.