Nasjonale retningslinjer

Sportsplan Nasjonale retningslinjer
by admin

NASJONALE RETNINGSLINJER 

Denne bolken definerer nasjonale retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i forhold til en del sentrale og viktige begreper og prinsipper. 

Mestring, tilrettelegging og differensiering

Når vi bruker begrepene tilrettelegging, mestring og differensiering i treningsarbeidet snakker vi om selve gjennomføringen av treningsøkter. Målet er å skape en god balanse mellom mestring og utfordringer for å gi best mulig utvikling for den enkelte spilleren. Differensiering og tilrettelegging er verktøyene til treneren for å oppnå dette.

Det er viktig å forstå at differensiering ikke er ensbetydende med å dele barna inn i grupper ut ifra hvor langt de har kommet på ferdighetsstigen. Dette er et differensieringsverktøy som ikke skal benyttes for denne aldersgruppen.

Det er viktig å forstå hva som legges i differensiering og hvilke verktøy som ligger i begrepet og hvilke av verktøyene man anbefaler brukt for de ulike aldersgruppene.

For å beskrive noen sentrale tilretteleggings og differensieringsverktøy vi anbefaler, og ikke anbefaler, for alderssegmentet har vi satt opp denne tabellen:

Eksempler på Differensiering og tilrettelegging i økta6-7 år8-9 år10-11 år12 år13 årFra 14 år
Ulik påvirkning gjennom forskjellige øvelser, læringsmomenter og krav til utførelseJaJaJaJaJaJa
Vurder betingelser (touch, banestørrelse/form, antall spillere osv.) for utfordringer og mestring for alleJaJaJaJaJaJa
Inndeling i grupper etter ferdighetsnivå i deler av øktaNeiJaJaJaJaJa
Treningsgrupper delt inn etter nivå, eller treningsiverNeiNeiNeiDersom formålstjenligJaJa

Verktøyene som anbefales for alderssegmentet er merket med «Ja», mens verktøyene som ikke anbefales for alderssegmentet er merket med «Nei».

Treningsmengde og ekstratilbud

For de yngste, og før pubertet er ikke dette noe vi trenger å bekymre oss for. Men vi bør passe på at det ikke blir så mye organisert aktivitet at motivasjonen for egenaktivitet og lek forsvinner. Det skal også være mulig å drive flere aktiviteter. Vi skiller derfor mellom vanlige treninger (med laget) og ekstratilbud for de som vil spille enda mer, både i samme årskull og på tvers. I sesong vil spillerne i tillegg spille kamper.

Tabellen under er kun en anbefaling, og vil ikke passe for alle klubber. For deltagere på FFO vil kanskje totalen overstige denne tabellen. Det er like mye for å vise at klubben anbefales å tilby ekstratilbud til de som vil mer utover aktiviteten med laget.

AlderAktiviteter per ukeEkstratilbud for alle som vil merAktiviteter totalt
6-7 år213
8-9 år224
10-11 år325
12-13 år336

Klubben bestemmer selv hvilke ekstratilbud de skal tilby, men alle ekstratilbud som for eksempel ekstra treninger på årskull eller mellom årskull skal være åpne for alle. Alle ekstratilbud bør beskrives i klubbens sportsplan.

Fotballskoler og fotballfritidsordninger er også eksempler på ekstratilbud. Kostnader bør ikke være en ekskluderende faktor for deltakelse.

Futsal er også et godt alternativ som ekstratilbud og er en fin og utviklende variant av fotball innendørs.

Hospitering

Hospitering er å gi en spiller mulighet for å trene eller spille kamper med lag over eller under sitt eget alderstrinn, annet lag på eget alderstrinn, på tvers av kjønn, eventuelt en annen klubb/gruppe. Hospitering kan være et viktig verktøy for å skape en riktig balanse mellom utfordring og mestring hos enkeltspillere. Hospitering ser vi på som et virkemiddel for enkeltspillere som har et behov for større utfordringer enn det man kan få på eget lag. Det må skilles mellom hospitering og for eksempel det å låne spillere for å kunne stille lag. Hospitering skal være klubbstyrt og klubbens retningslinjer for hospitering skal beskrives i sportsplanen.

For de yngste aldersgruppene (6-9 år) anbefaler vi som hovedregel ikke hospitering som virkemiddel, men for eldre  spillere (10 år og oppover) anbefaler vi det i større grad. Denne tabellen er derfor med på hvert alderssegment for å forklare anbefalt progresjon og sammenheng.

Eksempler på hospitering6-7 år8-910-11  1213 årFra 14 år
Hospitering på tvers av kjønnNeiJaJaJaJaJa
Hospitering i kampNeiNeiJaJaJaJa
Hospitering på tvers av klubberNeiNeiJaJaJaJa
Hospitering opp en aldersklasseNeiNeiJaJaJaJa

Verktøyene som anbefales på alderssegmentet er merket med «Ja», mens verktøyene som ikke anbefales for alderssegmentet er merket med «Nei».

Inndeling av lag og jevnbyrdighet

Inndeling av lag** det at en klubb er bevisst på inndelingen av lag er viktig for den gode kampopplevelsen for alle. Målet skal være å legge til rette for best mulig utvikling for den enkelte spiller og samtidig ivareta målet om flest mulig, lengst mulig.

Jevnbyrdighet** med jevnbyrdige lag menes at laget er sammensatt av spillere med ulikt ferdighetsnivå. Å sette sammen lag basert på ferdighetsnivå er seleksjon, det skal ikke forekomme i aldersklassen. Det er klubben som innenfor dette bestemmer hvordan inndeling av lag og treningsgrupper skal gjøres.

I barnefotballen ønsker vi mest mulig jevnbyrdige kamper for å fremme en best mulig balanse mellom mestring og utfordringer for alle.

Alder6-7 år**8-9 år**10-11 år**12 år**13 årFra 14 år
Spillform3 mot 35 mot 57 mot 79 mot 99 mot 911 mot 11
Nivåinndelt påmelding (seriespill)Ingen nivåinndeling/ regionale løsningerIngen nivåinndeling/ regionale løsningerNivå-påmelding, dersom kretsen tilbyr detteDivsjons-system (uten tabeller)Divisjons-systemDivisjons-system
Lag delt inn etter ferdighetsnivå i seriespillNeiNeiNeiDersom formålstjenelig*Klubben finner den mest hensikts-messige løsningen for segDer det er spillergrunnlag for det, så anbefales det

Denne tabellen viser øverste spillform og nasjonale retningslinjer for inndeling av lag og jevnbyrdighet.

*Det er den enkelte krets som setter retningslinjer for nivåpåmelding i seriespillet i 12-årsklassen.

**Du finner mer om nivåinndeling i seriespill for barnefotballen ved å klikke her Nivåinndeling i seriespill for barnefotballen – Norges Fotballforbund