Innledning

Sportsplan Innledning
by admin

Innledning

Sportsplanen er klubbens styringsverktøy for aktiviteten på feltet. Med utgangspunkt i klubbens formål, verdier og målsettinger legger sportsplanen grunnlaget for ”Flest mulig – lengst mulig – best mulig” i et trygt og utviklende miljø for alle. Her beskrives retningslinjer for aktiviteten på feltet, arbeidsoppgavene til den enkelte rundt laget/gruppa og sentrale nøkkelroller i klubben. Sportsplanen er rett og slett det viktigste redskapet for den sportslige aktiviteten i klubben. Den skal sørge for en gul og blå tråd fra liten til stor og at  ”Klubben er sjef”. 

Sportsplanen er bygd opp med ulike bolker på forsiden. I bolken «Overordnet for klubben» fremkommer klubbens formål, verdigrunnlag og målsetninger. Her beskrives de ulike klubbrollene rundt den sportslige aktivitetene. Rollene i støtteapparatet på hvert lag/gruppe og forventninger til spillere og foreldre/foresatte beskrives også i denne bolken. 

I den neste bolken, «Retningslinjer for vår fotballaktivitet», finner man de overordnede retningslinjer, begreper, prinsipper, modeller og definisjoner som gjelder for vår fotballaktivitet. Alle ledere og trenere må lese og sette seg inn denne bolken! Retningslinjer for vår fotballaktivitet har sin bakgrunn i regler og retningslinjer fra NFF og NIF. SIL Fotball støtter og forholder seg til bestemmelsene vedtatt av norsk idrett. Dette gjelder NFFs visjon «Fotball for alle – Glede, drømmer og fellesskap», NFFs Breddereglement, idrettens barnerettigheter og bestemmelser (Barneidrettsbestemmelsene). Bolken «Nasjonale retningslinjer» viser NFFs retningslinjer for noen av disse viktige begrepene og prinsippene.

De neste bolkene er bygd opp med alderssegmenter, fra «6-7 år» og til «Senior». I tillegg er det egne bolker for «Tilrettelagt fotball» og for «Dommerutvikling». Under hver av alderssegmentene finner man den viktigste informasjonen som er relevant for sitt lag/sin gruppe. Herunder blant annet generell klubbmålsetning, organisering rundt laget, kompetansekrav trenere, seriespill (spillform, banestørrelse, laginndeling, påmelding, spilletid), treningstid, innhold i trening, link til NFFs nye skoleringsplaner og øvelsesutvalg, turneringer, differensiering, jevnbyrdighet, hospitering, og ekstratilbud mm.

Sportsplanen har videre to bolker som viser hvordan vi ønsker at øktene skal bygges opp og øvelsesutvalg knyttet til dette, henholdsvis «Oppbygning av økta 6-11 år – Øvelsesutvalg» og «Oppbygning av økta 12 år og oppover – Øvelsesutvalg». Oppbygning og øvelsesutvalg er hentet fra og linket til NFFs nye skoleringsplaner fra 2021. Fra 12 år og oppover ønsker vi at innholdet i øktene er knyttet mot «Landslagsskolen» og i tillegg til «Spillet Vårt». Det er linker i hvert av alderssegmentene under «trening» til disse to bolkene. Fra disse kommer man videre rett inn på NFFs øvelsesutvalg ved å trykke på sitt alderssegment. NFFs nye skoleringsplaner er også lagt inn i treningsøkta.no.

Vår sportsplan må sees i sammenheng med vår klubbhåndbok og vår hovedside (www.silfotball.no). Det vil være linker mellom disse tre plattformene der det er naturlig. På hovedsiden, under kontakt oss og organisasjon, finner man også ut hvilke personer som innehar de ulike roller, funksjoner og verv.

LYKKE TIL – HEIA SIL!