Dommerutvikling

Sportsplan Dommerutvikling
by admin

Tradisjonelt har SIL Fotball vært en veldig stor og god dommerklubb. Det er likevel et kontinuerlig behov for dommere, og der er klubbenes ansvar å rekruttere dem og skape et bra dommermiljø. Det er kretsens oppgave er å gi dem utdanning gjennom kurs.

SIL Fotball ønsker å satse på dommere på lik linje med spillere, ved å rekruttere flest mulig og beholde disse lengst mulig. Dommere med ambisjoner skal også gis utviklingsmuligheter.

SIL Fotball har derfor en egen dommeransvarlig, som skal følge opp og legge til rette for alle dommere i klubben. Rollebeskrivelsen til dommeransvarlig kan sees HER, og hvem som innehar rollen finner du HER

Det er flere fordeler med å etablere et stort og godt dommermiljø i klubben:

  • Femmer- og sjuerkampene dømmes av skolerte dommere
  • Dommerne vil skolere lagene på regelsiden
  • Oppgaven med å skaffe dommere til kampene blir lettere
  • Lagledere og trenere trenger ikke dømme, og kan konsentrere seg om å lede laget sitt
  • Turneringer som klubben arrangerer dømmes av skolerte og gode dommere i dommerdrakter
  • Klubben kan slippe unna gebyrer for manglende antall dommere

Med visse aldersbegrensninger kan alle som ønsker starte som klubb- eller rekrutteringsdommer. Som klubbdommer kan en dømme kamper i egen klubb (opp til og med 12 år), mens en som rekrutteringsdommer settes opp som dommer i kamper i kretsen (13 år og oppover).

Det arrangeres årlig klubbdommerkurs i klubben. Dette skjer gjennomføres tidlig i januar. Informasjon om dette legges ut på hovedsiden. HER finner du mer informasjon om dommerkurs generelt.

Alle dommere i SIL Fotball skal ha dommerkontrakt. Denne skal innbefatte forpliktelser for begge parter. 

I klubbhåndboka finner man informasjon om: