14-årsklassen

Sportsplan 14-årsklassen
by admin

Mål

«Å gi hvert medlem et godt tilbud i et godt miljø med tilpasset og utviklende aktivitet».

I disse aldersgruppene er det også en målsetning å beholde flest mulig.

Organisering

Støtteapparat og roller

Det er viktig at klubb og foreldregruppe får satt et robust støtteapparat allerede fra oppstarten. Hvert lag skal ha følgende roller:

Kompetansekrav

Trener:

NFF Grasrottrener 

 • NFF Grasrottrener delkurs 1
 • NFF Grasrottrener delkurs 2
 • NFF Grasrottrener delkurs 3
 • NFF Grasrottrener delkurs 4

Se HER for mer informasjon om trenerkurs.

Se HER for kurskalender

Kamp

Spillform 

Spillform er 11er. Man spiller 11 mot 11 med keeper. 10 utespillere + 1 Keeper 

Banestørrelse

Banestørrelse er ca 100 * 60 meter. 

Laginndeling

I denne årsklassen deles lagene inn etter kjønn og hvilket år barna er født i. Lagene blir derfor G14 og J15*. Dersom spilleren fyller 14 år i løpet av året er han å regne som G14, mens hun er å regne som J15* (*NB! Dette gjelder fordi det på jentesiden er følgende klasser per dd i ungdomsfotballen: J13-J15-J17-J19). Alle spillere samles på tvers av skolekretser og trener sammen.

Lagene kan settes sammen etter interesse og ferdigheter.  I SIL Fotball har vi ofte i stedet landet på modeller med flere lag per kull der spillere rullerer mellom ulike lag innenfor samme årsklasse (innenfor gitte regelverk). På denne måten mener vi at vi ivaretar vår visjon (flest mulig – lengt mulig- best mulig) i størst mulig grad. 

Ved flere lag i denne årsklassen skal lagsammensetningen diskuteres og avgjøres i møter mellom sportslig ledelse og lagets støtteapparat. 

Lagspåmelding i serie

Frist for påmelding i serie: 15. januar.

Klubben ved sportssjef gjennomfører trenermøte(r) i perioden november-januar. Støtteapparatet gjennomfører deretter foreldremøter etter maler fra klubben.

Gjennom foreldremøtene og dialog med spillernes foresatte må lagets støtteapparatet kartlegge antall spillere som er aktuelle for den kommende sesongen. Dette må gjøres i forkant av påmeldingsfristen, slik at klubb og støtteapparat best mulig kan avgjøre antall lag som skal meldes på i seriespillet. 

Det anbefales 14-18 spillere per lag, avhengig av spillernes beste og klubbens forutsetninger.

Lagspåmelding i serie gjøres av sportssjef i FIKS.

Spilletid

 • Alle som er uttatt i troppen til kamp skal ha mye spilletid (minimum 1.omgang), men spilletid kan variere fra spiller til spiller.
 • Antall kamper og hvilke kamper hver spiller er tatt ut på kan også variere ut i fra interesse, treningsoppmøte og holdninger.

Trening

Antall treninger per uke: 2-3 stk lagstreninger per uke (kan variere litt fra lag til lag og i løpet av året). Klubben er opptatt av å koordinere/tilpasse aktiviteten i samarbeid med andre idretter/aktiviteter.

Treningsøktene skal planlegges slik at innholdet er tilrettelagt i forhold til spillernes alder, utviklingstrekk og modning.

Se HER for viktig ingredienser i «den gode økta».

Se HER for oppbygning av økta og øvelsesutvalg for disse aldersgruppene.

Du finner også det samme via treningsøkta.no.

NFF-dokument for overgang 9er til 11er

Se også NFFs dokument «Mot det ferdige spillet» for overgangen fra 9er til 11er HER

Turnering

Se HER for våre turneringsregler. 

Antall lag og spilletid: Samme som i seriespill.

Turneringsdeltakelsen må oppfylle kravene til idrettens barnerettigheter og bestemmelser.

Støtteapparatet bes ta kontakt med sportssjef ved usikkerhet knyttet til avgjørelser rundt dette. 

Differensiering

I dette alderssegmentet differensierer vi på følgende måter: 

 1. Differensiert tilbud (klubbdifferensiering) – Se ekstratilbud lengre ned på siden. 
 2. Organisatorisk differensiering på feltet 
 3. Pedagogisk differensiering på feltet
 4. Hospitering (se mer under)

Ser HER for mer informasjon om differensiering. 

Hospitering

For dette alderssegmentet skal det tilrettelegges for hospitering. Hospitering i denne årsklassen kan også være hospitering i andre klubber (ref. ekstratilbud under).

Se HER for mer informasjon om hospitering og hospiteringsregler.

Ekstratilbud

Klubben har følgende ekstratilbud for disse aldersklassene.

I tillegg for vil det for enkelte spillere bli tilbud om:

 • Sonesamlinger (ser mer informasjon HER)
 • Talentsamlinger og hospitering i regi av Bodø/Glimt

Kommunikasjon og hjelpemidler

Se mer informasjon HER

Støtteapparatet (én eller flere trenere/lagleder) rundt hvert lag må ha brukertilgang til FIKS (Fotballens Informasjon – og kommunikasjonssystem). FIKS benyttes til å administrere og gjennomføre all fotballaktivitet i NFF-regi. Det betyr blant annet at alle fotballkamper, baner, spillere, dommere, kamprapporter og klubb- og lagroller er registrert i FIKS. Innhenting og administrasjon av data gjøres av forbund, krets og klubb i fellesskap. FIKS er kilden til fotballdata som publiseres på fotball.no og appen «Minfotball».

Appen «Min Fotball» er et flott hjelpemiddel for støtteapparat og foreldre. Her finner man enkelt oversikt over terminlister og kamper for sitt lag.

Spilleroverganger

Dersom det er aktuelt med en overgang for en spiller fra annen klubb skal daglig leder/overgangsansvarlig i SIL Fotball kontaktes. SIL Fotball informerer tidligere klubb og ordner overgangen mellom klubbene.

Forsikring og rutiner ved skader

Spillere som har fylt 12 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen.

Se HER for mer informasjon.

Medlemsavgift og treningsavgift

Se HER for mer informasjon.

Private aktører

Vi overlater det til hvert enkelt medlem og deres foresatte å bestemme om de vil delta på tilbud drevet av private aktører. 

Vi tar avstand fra all aktivitet drevet av aktører som bryter med NFFs og NIFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball.