10-11 årsklassene

Sportsplan 10-11 årsklassene
by admin

Mål

«Å gi hvert medlem et godt tilbud i et godt miljø med tilpasset og utviklende aktivitet».

I disse aldersgruppene er det også en målsetning å beholde flest mulig.

Organisering

Støtteapparat og roller

Det er viktig at klubb og foreldregruppe får satt et robust støtteapparat allerede fra oppstarten. Hvert lag skal ha følgende roller:

Kompetansekrav

Trener: 

  • NFF Grasrottrener delkurs 1
  • NFF Grasrottrener delkurs 2

Se HER for mer informasjon om trenerkurs.

Se HER for kurskalender

Kamp

Spillform 

Spillform er 7er. Man spiller 7 mot 7 med keeper. 6 utespillere + 1 keeper 

Banestørrelse

Banestørrelse er ca 50 * 30 meter.  

Se her for inndeling av bane på en 11er bane.

Laginndeling

I disse årsklassene deles lagene inn etter kjønn og hvilket år barna er født i. Lagene blir derfor J10, G10, J11 og G11. Dersom spilleren fyller 10 år i løpet av året er hun eller han å regne som J10 eller G10 osv.  Alle spillere samles på tvers av skolekretser og trener sammen.

Lagene settes sammen i jevnbyrdige lag etter kriteriene kameratskap og mangfold i ferdigheter.

Lagspåmelding i serie

Frist for påmelding i serie: 15. februar.

Klubben ved sportssjef gjennomfører trenermøte(r) i perioden november-januar. Støtteapparatet gjennomfører deretter foreldremøter etter maler fra klubben.

Gjennom foreldremøtene og dialog med spillernes foresatte må lagets støtteapparatet kartlegge antall spillere som er aktuelle for den kommende sesongen. Dette må gjøres i forkant av påmeldingsfristen, slik at klubb og støtteapparat best mulig kan avgjøre antall lag som skal meldes på i seriespillet. 

Det anbefales 9-10 spillere per lag, avhengig av spillernes beste og klubbens forutsetninger.

Lagspåmelding i serie gjøres av sportssjef i FIKS.

Spilletid

Alle spillere skal spille tilnærmet like mye i kamp.

Spesielle regler og NFFs brosjyre 

Se NFFs brosjyre for 7er Fotball HER

Trening

Antall treninger per uke: 1-2 stk lagtrening per uke (kan variere litt fra lag til lag og i løpet av året). Klubben er opptatt av å koordinere/tilpasse aktiviteten i samarbeid med andre idretter/aktiviteter.

Treningsøktene skal planlegges slik at innholdet er tilrettelagt i forhold til spillernes alder, utviklingstrekk og modning.

Se HER for viktig ingredienser i «den gode økta».

Se HER for oppbygning av økta og øvelsesutvalg for disse aldersgruppene.  

Du finner også det samme via treningsøkta.no.

Turnering

Se HER for våre turneringsregler. 

Antall lag og spilletid: Samme som i seriespill.

Turneringsdeltakelsen må oppfylle kravene til idrettens barnerettigheter og bestemmelser.

Støtteapparatet bes ta kontakt med sportssjef ved usikkerhet knyttet til avgjørelser rundt dette. 

Differensiering

Viktig prinsipp i disse alderstrinnene.

I dette alderssegmentet differensierer vi på følgende måter: 

  1. Differensiert tilbud (klubbdifferensiering) – Se ekstratilbud lengre ned på siden. 
  2. Organisatorisk differensiering på feltet 
  3. Pedagogisk differensiering på feltet
  4. Hospitering (se mer under)

Ser HER for mer informasjon om differensiering.

Jevnbyrdighet

Viktig prinsipp i disse alderstrinnene. 

Se HER for mer informasjon om jevnbyrdighet i trening og kamp. 

Hospitering

For dette alderssegmentet kan hospitering være aktuelt.

Se HER for mer informasjon om hospitering og hospiteringsregler.

Ekstratilbud

Klubben har følgende ekstratilbud for disse aldersklassene.

Kommunikasjon og hjelpemidler

Se mer informasjon HER

Appen «Min Fotball» er et flott hjelpemiddel for støtteapparat og foreldre. Her finner man enkelt oversikt over terminlister og kamper for sitt lag.

Kommunikasjon og hjelpemidler

Se mer informasjon HER

Appen «Min Fotball» er et flott hjelpemiddel for støtteapparat og foreldre. Her finner man enkelt oversikt over terminlister og kamper for sitt lag.

Forsikring og rutiner ved skader

For spillere under 12 år er det et krav om at spillerne er registrert som medlem av en fotballgruppe / fotballklubb tilknyttet Norges Fotballforbund.

Se HER for mer informasjon.

Medlemsavgift og treningsavgift

Se HER for mer informasjon.

Private aktører

Vi overlater det til hvert enkelt medlem og deres foresatte å bestemme om de vil delta på tilbud drevet av private aktører. 

Vi tar avstand fra all aktivitet drevet av aktører som bryter med NFFs og NIFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball.