ResizedImage174250 17 Kvalitetsklubb Emblem CMYK Positiv Godkjent    

Generalsponsor for HELE SIL

SANDNESSJØEN - Sparebank1 Helgeland er NY generalsponsor for HELE SIL!


sparkebanken helgeland 1024x683
Bildet viser noen av de ansatte i Sparebank1-Helgeland. Foto: Arkiv.

Ny markedsstrategi i SIL 
Gjennom 2021 har det pågått en intern prosses i SIL rundt markedsarbeid og hvordan vil ønsker å selge SIL til alle våre aktuelle samarbeidspartnere. Dette har vært en langvarig og god prosess der resultatet er at vi selger SIL samlet på tvers av alle grupper/idretter.

Det er etablert en markedsgruppe i SIL bestående av Øyvind Wang, Stian Theting og Stian Guttormsen. Alt avtaler skal gå gjennom markedsgruppen, og alle grupper i SIL må forholde seg til dette. De to førstnevnte er ansatte i SIL og har det siste halve året jobbet intenst med å få alle avtaler på plass.

"Vi ønsker å bygge et mer samlet SIL med en sterkere felles identitet. Selv om alle idretter må leve sitt eget liv mener idrettslaget at dette er en god og fornuftig løsning som vil gagne alle idretter. Responsen fra våre samarbeidspartnere har vært unisont positiv. Det er selvfølgelig en del potensiellte ulemper ved å strukturere markedsarbeidet slik. Vi kan blant annet miste noen samarbeidspartnere. Fordelene anses likevel som større, og vi håper at vi over tid vil komme bedre ut rent økonomisk", sier markedsgruppen samstemt.

Sparebank-1 Helgeland ny generalsponsor for hele SIL
SILs største samarbeidspartner i 2022 blir Sparebank-1 Helgeland (SBH). Avtalen mellom SIL og SBH ble signert onsdag 16.februar etter en ganske lang prossess. SIL er er veldig godt fornøyd med å ha denne avtalen i boks. HSB har i en årrekke vært SILs viktigste samarbeidspartner for mange av SILs grupper, og har over tid vist at de gir tilbake til lokalsamfunnet. Selv om dette er en ny bank, har den samme visjon som den gamle. SBHs visjon er å være en drivkraft for vekst, samarbeid og kompetanse i regionen. "Vi ser frem mot et godt og langvarig samarbeid. Avtalen med SBH innbefatter også at alle SIL-spillere får nye drakter i løpet av 2022", sier markedsgruppen i SIL.

Den lokale banksjefen i SBH, Roar Mystad, sier følgende i en kommentar:

«Det er absolutt en milepæl at SIL som organisasjon har greid å samle seg om en felles Generalsponsor. Dette vitner om en organisasjon som spiller på lag, og som tenker nytt. For SBH har det vært avgjørende at SIL fremstår som en veldrevet og ryddig organisasjon, som tilrettelegger aktiviteter for barn og ungdom i lokalsamfunnet i Sandnessjøen. Det at klubben tilrettelegger egen aktivitet for barn og ungdom med spesielle behov viser med all tydelighet at klubben også er med på å ta samfunnsansvar – Dream Team er et godt eksempel på dette. Mangfoldet innen klubben begynner etter hvert å bli omfattende – og klubben kan også vise til at det leveres resultater på nasjonalt prestasjonsnivå. SIL er en kvalitetsklubb, og er en av de viktigste organisasjonene for barn og unge i Sandnessjøen. Det er med glede at lokalbanken nå får anledning til å samarbeide med Sandnessjøen Idrettslag i tiden fremover. Bankens visjon er å bidra til vekst og utvikling på Helgeland sammen med våre samarbeidspartnere, som Sandnessjøen Idrettslag».
900x250 fill 900x250 generalsponsor sb1 helgelandPresentasjon og offentligjøring av SILs største samarbeidspartnere
SILs ti største samarbeidspartnere vil bli presentert de neste ti dagene. Det er én generalsponsor, to "gull-sponsorer", tre "sølv-sponsorer" og fire "bronse-sponsorer". De ti største samarbeidspartnerene blir synlig på spillerdrakt og/eller klubbdress. Det blir helt lik profilering både på spillerdrakt og klubbdress på tvers av alle idretter. Både drakt og klubbdress vil bli presentert etter at alle samarbeidspartnere er offentligjort.


Heia SIL! 


ukens hjemmekamper 2018
grasrotandelen right
727x250 1 facebook nor
klubben i