ResizedImage174250 17 Kvalitetsklubb Emblem CMYK Positiv Godkjent    

NY SPORTSPLAN

SIL Fotball lansererer i dag sin nye sportsplan. Denne gjelder fra i dag. Les mer om dette i artikkelen

Bilde NySportsplan 08.03.21

Klubbens viktigste verktøy 

SIL Fotball har de siste månedene jobbet med både klubbhåndbok og en ny sportsplan. Sportsplanen er sammen klubbhåndboka de to viktigste verktøyene og plattformene klubben har.

Klubbhåndboka ble lansert i februar i år, digitalisert og mye mer brukervennlig enn tidligere. Sportsplanen er bygd på samme design/plattform som klubbhåndboka. Alle medlemmer, trenere, øvrige støtteapparat og foresatte må sette seg godt inn i innholdet i begge disse "digitale dokumentene".  

Sportsplanen
Sportsplanen er utarbeidet av klubbens sportslige ledelse og webansvarlig. Den er deretter gjennomgått av sportslig utvalg og styret i SIL Fotball. Sportsplanen ble vedtatt av styret i SIL Fotball 07.03.21. 

Sportsplanen er klubbens styringsverktøy for aktiviteten på feltet. Med utgangspunkt i klubbens formål, verdier og målsettinger legger sportsplanen grunnlaget for ”Flest mulig – lengst mulig – best mulig” i et trygt og utviklende miljø for alle. Her beskrives retningslinjer for aktiviteten på feltet, arbeidsoppgavene til den enkelte rundt laget/gruppa og sentrale nøkkelroller i klubben. Sportsplanen er rett og slett det viktigste redskapet for den sportslige aktiviteten i klubben. Den skal sørge for en gul og blå tråd fra liten til stor og at  ”Klubben er sjef”.

Sportsplanen kan sammenlignes med en læreplan i skoleverket. Alle trenere må og skal bruke denne i sin trenergjerning i SIL Fotball. Klubben stiller seg 100 % bak trenere og støtteapparat som følger innholdet i sportsplanen.
 
Implementering av Sportsplanen i klubben
Det er nå viktig at vi får implementert sportsplanen hos alle medlemmer, trenere, øvrig støtteapparat, foresatte og samarbeidspartnere.
Dette skjer naturligvis gjennom SILs Fotballs egne kommunikasjonskanaler og gjennom klubbens trener- og foreldremøter. Vi ber likevel  om at alle bidrar med å spre disse verktøyene til våre målgrupper.

Brukervennlige og levende "digitale dokumenter"
Sportsplanen og klubbhåndboka skal være levende dokumenter. De skal være brukervennlige (også mobilvennlige) og skal benyttes av alle medlemmer, trenere og øvrig støtteapparat daglig. Det skal være enkelt for en trener å finne ut hva som gjelder for hans eller hennes lag/gruppe. Dersom noen har spørsmål til noe tilknyttet vår aktiviet og våre tilbud skal man finne svar på en enkel måte her.

Vår hovedside, sportsplanen og klubbhåndboka må sees i sammenheng. Og mye av innholdet linkes mellom hverandre i de tre plattformene. Det er også snarveier på toppen mellom disse tre sidene.

SIL Fotball mottar gjerne tilbakemeldinger, spørsmål eller forslag til endringer i sportsplanen. Sportsplanen revideres kontinuerlig ved små endringer eller feil, og vedtas hvert år i januar.


DEN NYE SPORTSPLANEN KAN DU SE HER 

HEIA SIL !
ukens hjemmekamper 2018
grasrotandelen right
727x250 1 facebook nor
klubben i