ResizedImage174250 17 Kvalitetsklubb Emblem CMYK Positiv Godkjent    

Treningsøkter - "Corona-times"

SIL Fotball gjennomførte endelig organiserte treningsøkter i uke 18 på Stamnes Arena. Vi har nå laget to videoøkter som viser aktuelle måter å organisere aktivtet på med gjeldende retningslinjer og regler fra NIF/NFF. Se nærmere informasjon om dette i denne artikkelen. I tillegg foreligger dokmenter vi har laget for trening i denne peridoen.

Bilde Treningsøkter Corona times
Organisert trening 
Mandag 27.april åpnet Alstahaug Kommune Stamnes Arena for organsiert aktivitet, etter at klubben har jobbet med løsninger for organisert trening. Banen ble åpnet for spillere fra 5.klassetrinn og oppover.

Dokumenter fra klubben - Retningslinjer og Regler
Under forbereldelsene til oppstart av organsiert trening i klubben er det laget flere dokumenter til både kommunen, idrettsrådet og egne støtteapparat i klubben. Vi ønsker å dele disse, slik at alle kan sette seg inn i disse og at det kan benyttes av andre klubber. Vi også har delt dette med våre naboklubber. Som vedlegg under ligger følgende dokumenter:
 • Skriv til kommune/idrettsråd om organisering av trening.
 • Skriv til våre lags støtteapparat: Viktige punkter - Ansvarsfordeling + Sjekkliste for støtteapparat som skal ha treninger

Video med aktuell organisering og aktuelle øvelser

SIL Fotball bestemte seg for i første omgang å starte opp med treningsgrupper fra G/J 13 år og oppover, og det ble først gjennomført en demoøkt der trenere for de aktulle treningsgruppene måtte være tilstede. Denne ble gjennomført mandag 27/4.
 
I linken under kan du se en oppsummeringsvideo som vi har laget video av denne treningsøkta. Videoen viser en aktuell organsiering og aktuelle øvelser som kan benyttes. Økta var med Gruppe 1 Herrer (de eldste), og hadde en varighet på 1 t og 20 min. 


VIDEO 1 (økt 27/4)
https://www.youtube.com/watch?v=teCHfBg883M

Torsdag 30/4 ble det gjennomført en ny økt. Her har vi benyttet en annen type organisering. Noen av øvelser er de samme. I linken under kan du se en oppsummering av denne økta. Denne økta hadde også en varighet på 1 t og 20 min.

VIDEO 2 (økt 30/4)
https://www.youtube.com/watch?v=-EjU6yWNJyk

Viktige kommentarer til begge øktene:
 • Begge disse videoene inneholder noen øvelser som vi anbefaler dersom man ikke kan benytte vanlig spill eller øvelser med motstandere (spill-motspill). I en "vanlig økt" vil disse øvelsene først og fremst være aktuelle i første halvdel av økta (før spilleøvelser/vanlig spill), selv om vi fra 13-årsalderen fortrekker flest mulig øvelser med spill-motspill (f.eks. landslagsskolen).
 • Som i alle økter vil spillernes tilstedeværelse og fokus være avgjørende for kvalitet og spillerenes utvikling. I disse øktene vil det være svært avgjørende.
 • For trenere er det viktig å påse kvalitet fremfor kvantitet. Det er de viktige detaljene (feks riktig pasningskraft, presisjon-f.eks spille på rett fot, timing i bevegelser/forståelse) og intensiteten i øvelsen som avgjør hvor bra øvelsen blir utført. Trenerenes evne til å påvirke dette og skape læring er viktig. 
 • I løpet av den første uka under "Corona-trening" erfarer og lærer både klubb, støtteapparat og spillere av disse øktene. Vi gjør derfor tilpasninger underveis i forhold til å følge anbefalinger og råd for smittevern. Øktene fører også til at spillere i større grad lærer hvordan de bør opptre når de driver uorgansiert aktivitet/egentrening.
 • Noen av øvelsene i vidoene (f) må tilpasses alder. Og trenere må passe på at spillere følger detaljer i forhold til "coronaregler", f.eks gjelder dette:
  • Stor firkant med én i midten (Video 1+2): 1F kan ikke presse 1A (komme nærmere enn 2 meter)
  • Sjonglering i video 2: Ikke ta ballen med henda. 
  • Styrkeøvelser i video 2 (mage, planke): Må gjøres uten at hender kommer i kontakt med kunstgresset.
  • Avsluntingsøvelse 2 i video 2: Angriper alene med keeper skyter før avstanden blir nærmere enn 2 meter
Lykke til alle sammen!
ukens hjemmekamper 2018
grasrotandelen right
727x250 1 facebook nor
klubben i