ResizedImage174250 17 Kvalitetsklubb Emblem CMYK Positiv Godkjent    

SIL Fotball i samarbeidsavtale med Bodø/Glimt

SANDENESSJØEN - Sandnessjøen IL Fotball og FK Bodø/Glimt har nylig inngått en formell samarbeidsavtale mellom klubbene.


På bildet: Stig Johansen (Bodø/Glimt) og Stian Theting (Sandnessjøen) inngår en samarbeidsavtale foran 2017-sesongen. Foto: SIL Fotball

Begge klubbene arbeider på hver sin kant for på en best mulig måte å drive klubb- og trener/spillerutviklingsaktivitet i regionen. Det er også et mål for begge klubbene å bidra til at andre klubber bedrer sitt arbeid med spillerutviklingen i landsdelen, samt i klubbenes nærområder. Gjennom felles møteplasser ønsker man å kunne utveksle erfaringer og ideer med hverandre, med sikte mot å høyne kvaliteten i dette arbeidet. Det etableres derfor fora, møteplasser og tiltak som av begge parter ansees å kunne bidra til dette.

Samarbeidsavtalen mellom klubbene inneholder fire ulike fokusområder: 

1. Trenerutvikling (trenerutviklingsprogram, trenerforum, studietur Bodø)
2. Spillerutvikling (praksisøkter, kartlegging, hospitering, treningskamper)
3. Klubbutvikling (rutiner klubbdrift, kvalitetsklubb, markedsarbeid etc)
4. Seniorfotball (trenerutvikling, spillerutveksling)

Hvert av disse områdene har flere tiltak som begge klubbene ønsker få satt i system ved ulike treffpunkt gjennom året.
ukens hjemmekamper 2018
grasrotandelen right
727x250 1 facebook nor
klubben i