ResizedImage174250 17 Kvalitetsklubb Emblem CMYK Positiv Godkjent    

SIL Fotballs Sportsplan

Vår generell målsetning er å gi hvert medlem et godt tilbud i et godt miljø med tilpasset og utviklende aktivitet.

Mange faktorer er viktige for god å klare dette. Vår sportplan må sees i sammenheng vår klubbhåndbok (se hovedmeny). Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben, og den skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvem vi er og hvilke målgruppe vi er til for.
 
Vår sportsplan beskriver hvordan vi ønsker å tilrettelegge for å vil utvikle spillere i positiv retning. Det skal være en "gul og blå" tråd fra barnefotball til seniorfotball, slik at hver enkelt spiller kan ha best mulige forutsetninger for utvikling. Vi ønsker at spillerutviklingen vil føre til FLEST MULIG - LENGST MULIG - BEST MULIG.

I SIL Fotball ønsker vi å utvikle fotballferdigheten til hver enkelt spiller på best mulig måte.

Hva er fotballferdighet?
Fotballferdighet er hensiktmessige valg og handlinger for å skape spillsituasjoner til fordel for eget lag. Handlingen eller selve utførelsen er det vi kaller teknikk. Figuren under illustrerer dette.Hvordan vil vi utvikle fotballferdigheten?
Ved å ta utgangspunkt i den ideele treningsøkta har vi et godt utgangspunkt for god ferdighetsutvikling. Vi ønsker at hver økt i SIL Fotball skal bestå av tre deler (aktivitetskategorier), og at våre trenere er gode på gjennomføre disse øktene med kvalitet. Under seksjonen "Økta med øvelsebank" til høyre i margen er det en beskrivelse av hvordan vi ønsker at øktene skal bygges opp. Her finner man også en del øvelser som vi anbefaler. 

Under seksjonen "Spillerutvikling" finner man retninglinjer, vekting av ulike de aktivitetskategorier og øvelser i forhold til ulike aldersgruppene. Her er det en del som omhandler fotballen i barneidretten (aldersgruppen 6-12 år) og en del som omhandler ungdomsfotballen (13 år og oppover). Denne seksjonen må også ses i sammenheng seksjonen "Økta med øvelsesbank".  I tillegg til øveslesbanken i vår sportsplan anbefales alle trenere og bruke treningsøkta.no som øvelsesbank for å lage økter. Her finnes mange øvelser med videoer.

Vi ønsker at alle trenere i aldersbestemt fotball (barne-og ungdomsfotball) setter hver enkelt spillers utvikling over lagets resultater. Dette innebærer blant annet at vi ønker at trenere er gode på differensiering i økter på eget lag og at de tar initiativ for hospiteringsordnigner for spillere som "tilhører" eget lag. Se mer i seksjonen "Hospitering" i margen til høyre.


Sportsplanen inneholder også en del "Fotballfaglige modeller og prinispper" (se mer i egne seksjon i margen til høyre). Disse henger nøye sammen med hvordan vi ønsker at spillerutviklngen i SIL Fotball skal være, og er det teoretiske bakgrunnstoffet for en del av tankegangen i vår sportsplan. 

Noen vil kanskje savne at sportsplanen fokuserer på fysiske ferdigheter som utholdenhet, styrke, hurtighet, balanse og beveglighet. Dette er utvilsomt viktige ferdigheter i fotball. Vi mener likvel at fotballspillet og treningene gir dette. Egne treningsøkter på fysiske ferdigheter ønsker vi ikke at skal vektlegges fra klubbens side før 15-16 års alder. Sportsplanen beskriver ikke slik spesifikk trening i første omgang.


ØVELSE GJØR MESTER!
LYKKE TIL!

Menn 4. div 2020

1. Junkeren 2 0
2. Olderskog 0
3. Fauske/Sprint 0
4. Mosjøen 0
5. Sandnessjøen 0
6. Saltdalkameratene 0
7. Rana 2 0
8. Røst 0
9. Grand Bodø 0
10. Innstranda 0

Damer 2. div 2020

1. Bossmo & Ytteren (d) 0
2. Halsøy (d) 0
3. Innstranda (d) 0
4. Grand Bodø (d) 0
5. Sandnessjøen (d) 0
6. Grand Bodø 2 (d) 0
7. Innstranda 2 (d) 0
8. Fauske/Sprint (d) 0
9. Grand Bodø 3 (d) 0

Menn 5. div 2020

1. Sandnessjøen 2 0
2. Sømna 0
3. Grane 0
4. Mosjøen 3 0
5. Brønnøysund 0
6. Mosjøen 2 0
7. Vega 0
8. Radaasen 0
ukens hjemmekamper 2018
grasrotandelen right
727x250 1 facebook nor
klubben i