ResizedImage174250 17 Kvalitetsklubb Emblem CMYK Positiv Godkjent    

Økta med øvelsesbank

Øvelsesbanken er strukturert og oppbygd på samme måte som den ideele treningsøkta. Under hver aktivitetskategori i øvelsesbanken finner man øvelser som vi ønsker benyttes i SIL Fotball. Under hver aldersgruppe (i seksjonen spillerutvikling) er det også øvelser linket mot øvelsesbanken.

Ved å ta utgangspunkt i den ideele treningsøkta har vi et godt utgangspunkt for god ferdighetsutvikling.

Hver økt i SIL Fotball skal bestå av følgende tre deler:

1) Sjef over ballen (inkludert avslutningstrening). Denne delen av treningsøkta inneholder øvelser som inkluderer den tekniske siden av fotballferdigheten. Her trener man på teknikker som pasninger (også med hodet), medtak/mottak, føring/vending/dribling/finter, avslutninger (skudd). Øvelsene kan inkludere fra en til mange spillere, og flere øvelser kan også involvere flere teknikker i en og samme øvelse.

2) Spilløvelser. Denne delen av treningsøkta inneholder øvelser som i større grad vektlegger spillerenes valg, i tillegg til den tekniske utførelsen. Forskjellen fra del 1 er at øvelsene inkluderer motspillere, og derfor er mer funksjonell (mer kamplik). Her vil blant annet ulike typer firkantspill og andre spillformer med to eller flere lag (uten vanlige mål) være sentralt.

3) Spill. Den siste delen av økta inkluderer spill med vanlige regler, mål og keepere. Denne delen av treningsøkta skal, så fremt det er mulig, være minimum 50% av total treningstid på hver økt . Variasjonen i spill knyttes til antall spillere per lag, banestørrelse og eventuelt begrensinger i antall berøringer. Dette kan være spill fra 3 mot 3 opp til 11 mot 11. Nærmere beskrivelser om anbefalinger i forhold til hvilke type spill man bør benytte, banestørrelser og begrenisnger i antall berøringer finner man under de ulike aldersgruppene.

Øvelser i hver aktivitetskategori finner man i rullegardinene.

Menn 4. div 2021

1. Fauske/Sprint 0
2. Rana 2 0
3. Saltdalkameratene 0
4. Innstranda 0
5. Grand Bodø 0
6. Røst 0
7. Junkeren 2/Glimt 3 0
8. Bossmo & Ytteren 0
9. Sandnessjøen 0
10. Mosjøen 0
ukens hjemmekamper 2018
grasrotandelen right
727x250 1 facebook nor
klubben i