ResizedImage174250 17 Kvalitetsklubb Emblem CMYK Positiv Godkjent    

Verdigrunnlag

Klubbens verdigrunnlag - Verdisett, Kjerneverdier og Fair-play

SIL Fotball sitt verdisett kalles "LIKE SIL Fotball". Verdigrunnlagets initialer (L-I-K-E) representer de fire kjerneverdiene klubben ønsker at vi skal identifisere oss med. 

VI skal være:

(L)angsiktige

SIL Fotball ønsker å være en klubb hvor medlemmene utvikler seg både fysisk og mentalt.
Vi skal legge til rette for utvikling både som enkeltindivid og lag i et langsiktig perspektiv.

(I)nkluderende

SIL Fotball skal være en klubb som kjennetegnes med åpenhet og tilgjengelighet for alle.
Trivsel er en nøkkelfaktor. Vi vil skape en klubb som medlemmene trives i, og som folk ønsker å være en del av.

(K)valitetsbevisste

SIL Fotball skal være en klubb der kvalitet i alle ledd er en grunnpilar.
Gjennom positiv innstilling, riktig mentalitet, gode holdninger og grundighet skal SIL Fotball skape en god utviklingsarena.

(E)ntusiastiske

Entusiasme er energi! SIL Fotball ønsker å engasjere, begeistre og glede.Fair Play


Fair play dreier seg om mer enn å unngå gule og røde kort. Fair play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen.

Alle tilknyttet SIL Fotball har et ansvar for å følge de normer, regler og retningslinjer som skaper verdier og holdninger vi kan være stolte av. SIL Fotball er opptatt av at alle spillere,trenere, dommere, ledere og for eldre engasjerer seg og bidrar til at vi har et fotballmiljø preget av trivsel og trygghet.

Sentrale stikkord er:
Respekt og toleranse for hverandre
Alle er like verdifulle
Ta avstand fra rasisme og mobbing
Respektere dommerens avgjørelser
Skape et fellesskap som inkluderer alle

Menn 4. div 2020

1. Mosjøen 0
2. Sandnessjøen 0
3. Saltdalkameratene 0
4. Rana 2 0
5. Røst 0
6. Grand Bodø 0
7. Innstranda 0
8. Junkeren 2 0
9. Olderskog 0
10. Fauske/Sprint 0

Damer 2. div 2020

1. Grand Bodø (d) 0
2. Sandnessjøen (d) 0
3. Grand Bodø 2 (d) 0
4. Innstranda 2 (d) 0
5. Fauske/Sprint (d) 0
6. Grand Bodø 3 (d) 0
7. Bossmo & Ytteren (d) 0
8. Halsøy (d) 0
9. Innstranda (d) 0

Menn 5. div 2020

1. Mosjøen 3 0
2. Brønnøysund 0
3. Mosjøen 2 0
4. Vega 0
5. Radaasen 0
6. Sandnessjøen 2 0
7. Sømna 0
8. Grane 0
ukens hjemmekamper 2018
grasrotandelen right
727x250 1 facebook nor
klubben i