kvalitetsklubb merke

   

Verdigrunnlag

Sandnessjøen Idrettslags verdigrunnlag spiller inn på Fair Play. Under kan du lese litt mer om dette og våre kjerneverdier i klubben. MOT RASISME & L*I*K*E SIL!

Fair Play

Fair play dreier seg om mer enn å unngå gule og røde kort. Fair play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen.

Alle tilknyttet SIL Fotball har et ansvar for å følge de normer, regler og retningslinjer som skaper verdier og holdninger vi kan være stolte av. SIL Fotball er opptatt av at alle spillere,trenere, dommere, ledere og for eldre engasjerer seg og bidrar til at vi har et fotballmiljø preget av trivsel og trygghet.

Sentrale stikkord er:
Respekt og toleranse for hverandre
Alle er like verdifulle
Ta avstand fra rasisme og mobbing
Respektere dommerens avgjørelser
Skape et fellesskap som inkluderer alle

Kjerneverdier

(L)angsiktige

SIL Fotball ønsker å være en klubb hvor medlemmene utvikler seg både fysisk og mentalt.
Vi skal legge til rette for utvikling både som enkeltindivid og lag i et langsiktig perspektiv.

(I)nkluderende

SIL Fotball skal være en klubb som kjennetegnes med åpenhet og tilgjengelighet for alle.
Vi vil skape en klubb som medlemmene trives i, og som folk ønsker å være en del av.

(K)valitetsbevisste

Alt i SIL Fotball skal gjøres med 100% kvalitet.
Gjennom positiv innstilling og kvalitet skal SIL Fotball skape en god utviklingsarena.

(E)ntusiastiske

Entusiasme er energi! SIL Fotball ønsker å engasjere, begeistre og glede befolkningen i Sandnessjøen og områdene rundt.

Tabell 4. div HESA

1 Sandnessjøen 0 0
2 Mosjøen 0 0
3 Bodø/Glimt 2 0 0
4 Fauske/Sprint 0 0
5 Mo 0 0
6 Brønnøysund 0 0
7 Grand Bodø 0 0
8 Innstranden 0 0
9 Åga 0 0
grasrotandelen right
727x250 1 facebook nor
klubben i