ResizedImage174250 17 Kvalitetsklubb Emblem CMYK Positiv Godkjent    

Hospitering

Hva er hospitering?

Hospitering vil si å gi en spiller et sportslig tilbud ut over ordinært tilbud i sin egen årsklasse/treningsgruppe. Det vil si at de som har kommet lengst enten kan (spiller < 12 år) eller skal (spiller > 12 år) ha et sportslig tilbud ut over det ordinære tilbudet (trening/kamp).

Hospitering må sees i sammenheng med flysonemodellen (se fotballfaglige modeller).

Foreldre, spillere, trenere, trenerkoordinatorer og ledere i SIL Fotball må kjenne til begrepet hospitering, likeledes om bakgrunnen for ordningen og ikke minst reglene (praksisen) i hospiteringsordningen.


Regler for hospitering

Trenere i SIL Fotball skal ha fokus på å gi alle spillere riktige utfordringer. De spillerne som har kommet lengst kan (spillere < 12 år) eller skal (spillere > 12 år) gis et sportslig tilbud utover det ordinære tilbudet i egen treningsgruppe/årsklasse (hospitering). Som utgangspunkt går hospiteringen ut på at spilleren (hospitanten) gis tilbud om en trening i uka i treningsgruppen over for en kortere, men bestemt periode.

(A) = spillerens trener (i ordinær gruppe)
(B) = trener i treningsgruppen over
(TU/SU) = Trenerutvikler/Spillerutvikler

1. Hospitering bør initieres av (A). Det er han som kjenner spilleren best og som skal se behovet for ekstra utfordringer.

2. (A) snakker med aktuell spiller og foreldrene om hospiteringen for å understreke konsekvensene (ekstra trening) av dette. Spilleren selv må få valgmuligheten. Det er viktig å understreke at dette er for en kortere, men bestemt periode. For jentespillere kan det vurderes om de også kan hospitere blant guttene.

3. (A) kontakter trenerkoordinator angående saken, og trenerkoordinator snakker med (A) og (B) for å avklare situasjonen. Det er fullt mulig for aktuelle trener å bli enige seg i mellom, men trenerkoordinator må underrettes.

4. (B) må finne treningsøkt som passer best (treningsøkt med mye spill).

5. Hospitant tas i mot og presenteres for spillergruppen. Det er viktig å forklare at hospitanten skal være med for en kortere periode og behandles slik som de andre.

6. Evaluering underveis:
a. (B) vurderer om spilleren er i flytsonen eller ikke. Likeledes om hospitanten glir inn i det sosiale miljøet.
b. (A) vurderer om ekstratreningen gir for stor treningsbelastning totalt sett.
c. TU/SU har overordnet ansvar og myndighet, og må holde seg orientert om hospitantens utvikling.
d. Mistrivsel med hospiteringsordningen fører automatisk til at den avbrytes eller at det tas en pause. I slike tilfeller er det viktig at (A) snakker med hospitant og foreldrene for å avklare situasjonen.
e. Dersom hospiteringen virker meget bra, kan det vurderes en utvidelse av hospiteringsordningen.

7. Dersom hospitanten er god nok, kan det vurderes om han skal få mulighet i kamp. Dette må vurderes opp mot antall tilgjengelige spillere ettersom hospitant vil ta spilletid. 

8. NB! Spillere må også ha gode holdinger for å få lov til å hospitere. Viser hospitanter dårlige holdninger, feks ved spill i eget årskull etter hospitering, er hospitering uaktuelt.

Menn 4. div 2021

1. Sandnessjøen 0
2. Mosjøen 0
3. Fauske/Sprint 0
4. Rana 2 0
5. Saltdalkameratene 0
6. Innstranda 0
7. Grand Bodø 0
8. Røst 0
9. Junkeren 2/Glimt 3 0
10. Bossmo & Ytteren 0
ukens hjemmekamper 2018
grasrotandelen right
727x250 1 facebook nor
klubben i