ResizedImage174250 17 Kvalitetsklubb Emblem CMYK Positiv Godkjent    

Barnefotball

I barnefotballen er følgende generelle retningslinjer viktige:

  • Unngå Kø!
  • Jevnbyrdighet! Jevne spillsekvenser på trening og jevne kamper.
  • Omsorg til alle – ros mye! 

I de første årene av barneidretten (6-10 år) er "læring” gjennom aktiviteten et viktig prinsipp. "Let the Children Play" er et godt ordtak i denne sammenhengen. Unngå  i for stor grad å  fortelle barna hva de skal gjøre og ikke gjøre i forhold til valg på banen. Barna må få ta egne valg.

Eksempler på hva bør vi unngå (dette gjelder også foreldre og andre foresatte som ser på kamper og treninger):

  • "Få ballen vekk"! --- Det er ikke farlig å spille pasninger!
  • ”Fa..dommer, det der var da ikke frispark!”

Etterhvert (11-12 år) blir ungene mer motakelig for instruksjon og verbal veiledning, men fortsatt vil "læring" gjennom aktiviteten være sentralt. I denne alderen vil også introduksjon av nye delferdigheter/utvikling av reportuar på delferdigheter være sentral. Noen spillere begynner også å bli moden for involvering og medbestemmelse.

Tabellen nedenfor viser hvor mye til man relativt (prosentvis) sett bør bruke på hver av de ulike aktivtetskategoriene i forhold til alder. Det er viktig at hver økt inneholder minimum 50% spill (tilpasset smålagsspill). Videre ser man at andelen øvelser under "Sjef over ballen" går litt ned med alderen, og erstattes av mer "spilløvelser". Dette betyr at det er andelen øvelser der valg inkluderes øker etterhvert som barna blir eldre, mens de yngste bruker mer tid på rene teknikkøvelser. Tabllene viser også økt varighet på treningsøktene fra 6-8 år (1 time) til 9-12 (1,5 time).

  

Alder  6–8 år    9–10 år 11–12 år
Øktas varighet 1 time 1,5 timer 1,5 timer
1. Sjef over ballen 
(inkludert scoringsøvelser)  
40 % 30 % 20 %
2. Spilløvelser 10 % 20 % 30 %
3. Spill
(tilpasset smålagsspill)
50 % 50 % 50 %
Totalt 100% 100% 100%

Menn 4. div 2021

1. Sandnessjøen 0
2. Mosjøen 0
3. Fauske/Sprint 0
4. Rana 2 0
5. Saltdalkameratene 0
6. Innstranda 0
7. Grand Bodø 0
8. Røst 0
9. Junkeren 2/Glimt 3 0
10. Bossmo & Ytteren 0
ukens hjemmekamper 2018
grasrotandelen right
727x250 1 facebook nor
klubben i